PROCES
19, 26 March and 9-10, 16, 23 April on Lille Scene
(Act II of KAFAK aka FKKAA AKAKF) a process by

Joachim Hamou

ACT II

Det Kongelige Teater er Danmarks nationalscene. Hvad det egentlig indebærer er det svært at formulere præcist. Proces er et forsøg på inden for en retslig ramme at undersøge, hvad nationalbegrebet egentlig består af.

Hvad dækker den nationale betegnelse over, når vi taler om Det Kongelige Teater? Producerer teatret et nationalt etos, og i så fald hvilket? Hvis teatret ikke kan påvise, at det producerer en unik dansk platform, kan Det Kongelige Teater så befris fra dets nationale betegnelse?
Det er ingen tilfældighed, at retsmøderne gestaltes på Det Kongelige Teater i forbindelse med, og som en del af, forestillingen KAFAK. De er en del af initiativet til at undersøge nationalscenen under konceptet TNT (Temporary National Theatre). Men der er også en tematisk kobling til Kafka selv, eftersom han overskred nationalitetsbegrebet som en meta-national forfatter, som ingen enkelt nation har kunnet pådutte sin kulturelle kanon. Mens Kafkas roman Processen i en vis forstand handlede om systemets underlægning af individet, er situationen her vendt på hovedet. Proces er en serie af seks møder, som i en tilstræbt retslig ramme fremstilles sammen med publikum på Det Kongelige Teater. Via den kontekst, som udgøres af søgsmålet som diskurs-figur - en art parallelvirkelighed, der inden for sit eget rum definerer en konfliktløsningsmodel – undersøges det nationale element.

Nationalbegrebet har formet vor historie de sidste par hundrede år, og man kan roligt sige, at det har været det mest effektive masseforførelsesvåben, som nogensinde er blevet produceret. I globaliseringens tidsalder bliver nationalbegrebet og den nationale kulturproduktion med rette draget i tvivl, og måske kan vi heri ane en ny statsdannelse?

Ide/Instruktion: Joachim Hamou
Juridisk Konsulent: Paul C. Vang

-

bios:

Joachim Hamou

Født 1967. Har på Det Kongelige Teater været medskaber af forestillingerne Kasimir og Karoline (2003), En skærsommernatsdrøm og Mefisto (begge 2004) samt medarrangør af festivalen It’s all National (2009). Andre teateropgaver senest iscenesættelse af bl.a. Dr. K på Uppsala Stadsteater og What happened på Faar302 (2009). Udstillinger på bl.a. Galleri Christina Wilson (2002), Nam June Paik Art Center i Seoul (2008) og Chisenhale Gallery i London (2003). Foregangsmand for asyl-initiativet ADT (ASYL DIALOG TANK) og gadeavisen visAvis