Hej Monna

Vad bra att du kom tillbaka och såg andra delen i lördags (även om Jakobs busstur i torsdags också var en intressant upplevelse).

Det är synd att du tror att du måste förklara KAFAK; om du inte varit så upptagen med att behöva ha en mening om det du såg tror jag kanske du hade kunnat uppleva någonting annat än det du är van vid.
Det är också lite konstigt att du plockar isär delarna i projektet och ställer dem mot varandra – första akten mot andra, programmet mot föreställning o.s.v. – i stället för att göra dig besväret att fundera över varför vi valt att sätta samman dem på det sätt vi gjort.

Du väljer naturligtvis själv ambitionsnivå för dina texter. På en punkt har du emellertid objektivt fel - och det är den egentliga anledningen till att jag skriver till dig. Föreställningen är inte "införstådd" som du påstår; det är tråkigt att du faller in i ett fördomsfullt tankemönster där allt det som inte går att förklara automatiskt är svårt och enbart riktar sig till de utvalda.

Föreställningen avstår medvetet från att presentera färdiga representationer av ett innehåll, vilket ger en frihet för åskådaren att skapa sina egna bilder. Att du som mottagare behöver gå in med ett eget engagemang i det du ser för att betydelserna ska uppstå kräver förstås en viss arbetsinsats, men den investeringen är möjlig för alla - oavsett förkunskap.

Du är i din fulla frihet att tycka att det vi gör är tråkigt eller intetsägande. Men du ska inte förklara din brist på intresse med att föreställningen riktar sig till de redan införstådda; påståendet är helt enkelt inte sant och spelar på en trist dikotomi mellan intellektuell elit och obildat folk; resonemangets logik placerar dig dessutom i en politisk kategori som jag inte kan föreställa mig att du vill förknippas med.

Jag tror att det är precis tvärtom: du besväras av att ditt förståelse-försprång raderas i en iscensättning som skapas i fantasin hos var och en i publiken. Det finns ingen färdig kunskap att förstå, inget att förklara; alla upplever sina egna berättelser, sina egna hundar och sitt eget Manhattan, och ställda inför Josefines pipande får vi själva ta ställning till om det vi är med om är konst eller helt enkelt bara ett vanligt pipande.

Om du inte kan hitta ett engagerat sätt att formulera dig kring det du inte förstår, eller kan ha en färdig mening om, kanske du bara ska låta bli. Det måste ju också för en kritiker vara tillåtet att säga som det är: Det här intresserade mig inte tillräckligt för att jag ska kunna skriva någonting värdefullt om det.


Anders Paulin


PS. Ett elitistiskt tips oss intellektuella och införstådda emellan: Den teoretiska koden till föreställningen finns skriven på ytterdörren. Men den fungerar – som allt annat – vare sig som facit eller anvisning; den är enbart en bonus, och som sådan bara intressant om man vill och har lust. DS


Kære Anders,


Tak for din kommentar.


Du har fuldstændig ret i, at det var dumt at sætte de to dele op imod hinanden. For jeg syntes faktisk, at andendelen gav et godt perspektiv til førstedelen. Det fremgik ikke ordentligt.

Man kan sagtens bruge teatret til kollektive læsninger. Jeg syntes bare, I havde fundet en måde at gøre det på, som krævede en grad af investering fra folk, som jeg kun tror man kan forvente fra de på forhånd særligt interesserede. Jeg håber, jeg tager fejl, det vil være vældig opmuntrende.

Det er generøst med dit tilbud til folk om selv at skabe deres egen historie, men der er en risiko for at de står af, fordi de ikke får nok incitament til at stige på. Hvorfor f.eks ikke også bruge et par af teatrets hundekunster til at få en diskussion i gang og et engagement op at stå?

Måske lader jeg mig i for høj grad styre af min bekymring for at den stigende popularisering af kulturen sender kunstnere og intellektuelle ud på et sidespor, fordi afstanden bliver for stor mellem de 'to verdener'. Jeres projekt har ambitionen om at gå op imod den dikotomitænkning og opsplitning. Det er på alle måder væsentligt - spørgsmålet der så er til åben diskussion er at finde en reelt involverende måde at gøre det på.

Jeg vil følge jeres projekt med interesse. Og forhåbentlig med stigende indsigt.

TNT har jo noget med dynamit at gøre.


Venlig hilsen Monna


Hej Monna


Tack för svar.


Det är fint att du tänker följa projektet framöver, och att du hoppas på stigande insikt.

Men vad med alla andra; alla de som du redan stängt ute från föreställningen genom att bruka din auktoritet till att förklara att de inte behöver gå till första akten, eftersom du vet att de alligevel inte kommer att förstå någonting?
Hur ska de nå en "stigande insikt" när du talat om för dem att det inte är någon idé för dem att gå dit?

Jag tror det är otroligt vanskeligt att göra sig färdiga idéer om vad "folk" har för kapacitet eller smak.
Därför är det mycket svårt för mig att förstå hur du kan använda ditt forum i Danmarks största tidning till att spekulera i hur "folk" kommer att reagera på ett verk. Det vet du ju faktiskt ingenting om.
Oavsett hur god överblick du tycker att din högt uppsatta position ger dig, så har du ingen aning om vad människor kan förstå, eller vilken grad av investering de är beredda till.

Jag kan möjligtvis sympatisera med din bekymring över en eventuell popularisering av kulturen. Men menar du på allvar att du använder dina anmeldelser i Politiken till att försöka uppfostra oss som arbetar med teater till att välja de estetiska former som du uppfattar är kulturpolitiskt strategiska? Och inser du inte att ditt sätt att tänka och verka - där du med ett penndrag oåterkalleligt skiljer på kategorierna "folk" och "konstnärer" - i allra högsta grad utgör en del av samma logik.

Jag föreslår att du i fortsättningen koncentrerar dig på att beskriva vad du ser. Det räcker längre än du tror.
Och än en gång; om du är för trött eller ointresserad för att koncentrera dig, så ska du nog låta bli att skriva överhuvudtaget.


Anders Paulin


PS. Jag tycker vår korrespondens är av intresse för fler än oss. Därför publicerar jag den, tillsammans med din anmeldelse, på vår hemsida (www.temporarynationaltheatre.dk). Om du har något att invända kan du väl höra av dig, så tar jag bort den igen. DS